Restaurantbransjen er en av de største og mest konkurransedyktige bransjene i Norge. Men med pandemien og situasjonen rundt dette, har bransjen fått utfordringer med å finne og beholde kvalifisert arbeidskraft. Hvordan kan man takle arbeidskraftmangel i...